TPHCM - Chủ nhật, 29.05.2022
 
 
Đối tác chiến lược
Trang chủ Tin tức
Mẫu giấy ủy quyền tham dự, ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền nhiệm kỳ 2017 - 2022 và danh sách cổ đông tham gia ứng cử, đ

1/ Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông: 

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/Giay%20Uy%20quyen%20TDDH.pdf

2/ Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/Don%20ung%20cu%20TVHDQT.pdf

3/ Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/Don%20de%20cu%20TVHDQT.pdf

4/ Đơn ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/Don%20ung%20cu%20Ban%20Kiem%20Soat.pdf

5/ Đơn đề cử thành viên Ban Kiểm soát:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/Don%20de%20cu%20Ban%20Kiem%20Soat.pdf

6/ Danh sách cổ đông tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/danh%20sach%20De%20cu%20va%20ung%20cu%20TVHDQT.pdf

7/ Danh sách cổ đông tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/danh%20sach%20De%20cu%20va%20ung%20cu%20Ban%20Kiem%20soat.pdf

8/ Sơ yếu lý lịch:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/so%20yeu%20ly%20lich.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác »
Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 8 năm 2017
Thông báo phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017
Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2015 và kế hoạch năm 2016
Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh năm 2015
Báo cáo tài chính năm 2015
Báo cáo của Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 - Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016
Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 7 năm 2016
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 7 năm 2016
Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 7 năm 2016
 
Hỗ trợ trực tuyến
Lượt khách truy cập: 886124
Truy cập trong ngày: 488
Số khách đang online: 6
Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN
Tên giao dịch : Thaodien corp
Trụ sở chính:
25 Hoàng Hoa Thám - Phường 6
Quận Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh.
Ðiện thoại : (84) 028.35510.555. (84) 028.35510.666
Fax: (84) 028.35510.777
Email: thaodiencorp@vnn.vn
Website:
www.thaodienland.com