CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN

Kết quả quan trắc môi trường Quý IV/2023 - KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú

Ngày đăng: 12/01/2024 01:48 PM

Công ty Cp Địa ốc Thảo Điền xin công bố Kết quả quan trắc môi trường Quý IV/2023 - KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú - Đồng Nai như file đính kèm sau:

https://thaodienland.com/upload/elfinder/TintucCty/KQQTracKCN/kqqt%20qu%C3%BD%204.pdf

Zalo
Hotline