CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 - 2011

Ngày đăng: 29/06/2011 01:23 PM

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền năm 2011, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông Công ty về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 17 giờ 00 ngày 20.06.2011

2. Trả cổ tức:

  • Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 cho các cổ đông: 10% / mệnh giá;
  • Trong đó:
    • Tiền mặt: 6% / mệnh giá
    • Cổ phiếu: 4% / mệnh giá (sở hữu 25 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu); Số cổ tức nhận bằng cổ phiếu được lấy đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân sẽ được huỷ bỏ.
  • Thời gian trả cổ tức: bắt đầu từ ngày 05.07.2011
  • Địa điểm chi trả: Cổ đông nhận cổ tức tại.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN (SSI)
92-98 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. HCM
Tel: 08.38218567 (ext: 118) gặp C. Ngọc Tuyền - BP. Lưu ký chứng khoán

Zalo
Hotline