CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 3 - 2011

Ngày đăng: 23/04/2012 06:37 PM
THÔNG BÁO
V/v Tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2011

-Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị tại cuộc họp định kỳ ngày 03.04.2012
Công ty Cố phần Địa ốc Thảo Điền trân trọng thông báo tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2011 như sau:

1.Ngày chốt danh sách cổ đông: 17 giờ ngày 27.04.2012

2.Trả cố tức:
a) Tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2011 bằng tiền mặt cho các cổ đông: 2%/mệnh giá;
b)Thời gian trả cổ tức: bắt đầu từ ngày 07.05.2012 đến ngày 12.05.2012;
c)Địa điểm chi trả: cổ đông nhận cổ tức tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN (SSI)
Địa chỉ: 92 - 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.
Tel: 08.38218567 (ext: 118) Gặp C.Ngọc Tuyền - Bộ phận lưu ký chứng khoán.

Trân trọng.

TM.Hội đồng Quản trị
Chủ tịch,

NGUYỄN SĨ VĂN
Zalo
Hotline