TPHCM - Chủ nhật, 29.05.2022
 
 
Đối tác chiến lược
Trang chủ Thông Báo Cổ Đông
Mẫu giấy ủy quyền tham dự, ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền nhiệm kỳ 2017 - 2022 và danh sách cổ đông tham gia ứng cử, đ

1/ Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 8 năm 2017:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/Giay%20Uy%20quyen%20TDDH.pdf  

2/ Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản tr:

 fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/Don%20ung%20cu%20TVHDQT.pdf

3/ Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/Don%20de%20cu%20TVHDQT.pdf

4/ Đơn ứng cử thành viên Ban Kiểm soát: 

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/Don%20ung%20cu%20Ban%20Kiem%20Soat.pdf

5/ Đơn đề cử thành viên Ban Kiểm soát:

 fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/Don%20de%20cu%20Ban%20Kiem%20Soat.pdf

6/ Danh sách cổ đông tham gia đề cử, ứng cử viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2022:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/danh%20sach%20De%20cu%20va%20ung%20cu%20TVHDQT.pdf

7/ Danh sách cổ đông tham gia đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/danh%20sach%20De%20cu%20va%20ung%20cu%20Ban%20Kiem%20soat.pdf 

8/ Sơ yếu lý lịch: 

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/so%20yeu%20ly%20lich.pdf

Các tin khác »
Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 8 năm 2017
Thông báo phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 7 năm 2016
Thông báo Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2015
Thông báo Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015
Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2014 và kế hoạch năm 2015
Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh năm 2014
Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 - Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2015
 
Hỗ trợ trực tuyến
Lượt khách truy cập: 886058
Truy cập trong ngày: 422
Số khách đang online: 5
Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN
Tên giao dịch : Thaodien corp
Trụ sở chính:
25 Hoàng Hoa Thám - Phường 6
Quận Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh.
Ðiện thoại : (84) 028.35510.555. (84) 028.35510.666
Fax: (84) 028.35510.777
Email: thaodiencorp@vnn.vn
Website:
www.thaodienland.com