CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 15 NĂM 2024

Ngày đăng: 22/03/2024 08:43 AM

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 15 NĂM 2024

Kính gởi: Quý Cổ đông Công ty CP Địa ốc Thảo Điền

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 15 năm 2024 với thời gian và địa điểm như sau:

  • Thời gian:   09 giờ 00, Thứ 6, ngày 05 tháng 4 năm 2024
  • Địa điểm:    Hội trường Tầng 3, Tòa nhà Thảo Điền                 Số 25 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
  • Chương trình Đại hội và tài liệu Đại hội: sẽ được gửi thư tới Quý cổ đông hoặc Quý cổ đông có thể tải về từ website Công ty tại địa chỉ: www.thaodienland.com từ ngày 22/03/2024.
  • Đăng ký tham dự: Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội (nếu có) theo mẫu biểu đính kèm về Công ty theo địa chỉ Số 25 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM hoặc Zalo số 0988659995 trước 16h00 ngày 04/04/2024
  • Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Thư mời họp* (đã ký xác nhận tham dự), CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền, vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp (đã ký xác nhận tham dự), Giấy CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

Quý cổ đông muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Kim Nga, điện thoại: (028) 35510 555 – 666 (Ext. 403) hoặc 0988 659 995.

Trân trọng kính mời.                                        

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

      PHẠM THANH CƯƠNG

Ghi chú: Thư mời họp* được gửi tới Quý cổ đông qua đường bưu điện.

Zalo
Hotline