TPHCM - Chủ nhật, 29.05.2022
 
 
Đối tác chiến lược
Trang chủ Tin tức
Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền kính gửi Quý Cổ đông các tài liệu họp Đại hội cổ đông thương niên 2021 như sau:

 1. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 12 năm 2021;

 fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD2021/ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh%20%C4%91%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%99i%202021.pdf

 2. Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 12 năm 2021;

 

 fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD2021/07_Thelelamviec_Bieuquyet_%C4%90HC%C4%902021.pdf

 3. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Nhiệm kỳ III (2017 – 2021);

Phương hướng hoạt động kinh doanh 2021 và nhiệm kỳ IV (2022 – 2026) của Ban Tổng Giám đốc;

 

 fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD2021/01_BaocaoTGD_2020_KH2021.pdf

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và nhiệm kỳ III (2017 – 2021);

 

 fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD2021/02_BaocaoH%C4%90QT_2020_Nhienky2017_2021.pd

5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và nhiệm kỳ III (2017 – 2021);

 fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD2021/03_BaocaoBKS.pdf

6. Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán;

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD2021/04_BaocaoTaichinh2020.pdf

7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;

 fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD2021/05_Totrinh_PPLoinhuan2020_KH2021.pdf

8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 – 2021) và

thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2026).

 fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD2021/06_Totrinh_Miennhiem_TVH%C4%90QT_BKS.pdf

9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/08_TT_Suadoi_Dieule_2021.pdf

 

Các tin khác »
Duy tu hạ tầng KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú - Năm 2021
Thông báo Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021
Diễn tập PCCC và cứu nạn cứu hộ tại Tòa nhà Thảo Điền
Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020
Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018
Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 9 năm 2018
Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017
Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 8 năm 2017
Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017
Mẫu giấy ủy quyền tham dự, ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền nhiệm kỳ 2017 - 2022 và danh sách cổ đông tham gia ứng cử, đ
 
Hỗ trợ trực tuyến
Lượt khách truy cập: 886057
Truy cập trong ngày: 421
Số khách đang online: 4
Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN
Tên giao dịch : Thaodien corp
Trụ sở chính:
25 Hoàng Hoa Thám - Phường 6
Quận Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh.
Ðiện thoại : (84) 028.35510.555. (84) 028.35510.666
Fax: (84) 028.35510.777
Email: thaodiencorp@vnn.vn
Website:
www.thaodienland.com