CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN

Tin tức

Thông báo Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013

Thông báo Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013

Thông báo Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013

Thông báo Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

Thông báo chốt danh sách cổ đông tiến hành tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2012

Thông báo chốt danh sách cổ đông tiến hành tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2012

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 3 - 2011

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 3 - 2011

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên lần 3 - 2012

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên lần 3 - 2012

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Thông báo Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012

Thông báo Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012

Diễn tập PCCC và cứu nạn cứu hộ tại Tòa nhà Thảo Điền

Diễn tập PCCC và cứu nạn cứu hộ tại Tòa nhà Thảo Điền

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 - 2011

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 - 2011

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Zalo
Hotline